Privacy Policy en Cookie verklaring

Service Slijters en Biervatenvoordeel.nl vinden de bescherming van de privacy van haar websitebezoekers belangrijk. In deze Privacy en Cookie Verklaring leest u hoe Service Slijters en Biervatenvoordeel.nl omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze websites www.service-slijterij.nl en www.biervatenvoordeel.nl (hierna ook te noemen: “onze websites”).

Doeleinden gegevensverwerking en toestemming

Door gebruik te maken van onze websites en de nieuwsbrief, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Verklaring. Service Slijters en Biervatenvoordeel.nl zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacy en Cookie Verklaring omschreven doelen en datgene in redelijkheid doen of nalaten ten einde de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens zodra u Service Slijters of Biervatenvoordeel.nl een opdracht verstrekt, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en wanneer u onze websites bezoekt.

Wij verzamelen automatisch de volgende persoonsgegevens:

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door bijvoorbeeld uw computer of telefoon, ook met behulp van cookies. Zie daartoe ook het hoofdstuk Cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • gegevens browser;
 • duur en tijdstip bezoek;
 • pagina’s die worden bezocht.

Persoonsgegevens die u zelf aan Service Slijters of Biervatenvoordeel.nl verstrekt
(bijvoorbeeld bij het verstrekken van een opdracht of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief of bij een reactie achterlaten op de website):

 • emailadres
 • (bedrijfs)naam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • andere gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij verwerken uw persoonsgegevens met name als volgt:

 • ter nakoming van de afspraken met u;
 • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn: marketingdoeleinden; ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is) en op basis van ondubbelzinnige toestemming (eenmaal verleende toestemming kunt u te allen tijde intrekken).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten;
 2. het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon;
 3. Reageren op vragen en opmerkingen;
 4. Het eventueel achterhalen wie de website bezoekt, aantallen gebruikers en het ontwikkelen van onze website

Verstrekken aan derden van persoonsgegevens

Service Slijters en Biervatenvoordeel.nl verstreken uw persoonsgegevens aan derden indien en voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist is (zoals toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Service Slijters of Biervatenvoordeel.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Wij maken dagelijks een back-up in de Cloud bij KPN Back-up online van onze gehele administratie.

SSL certificaat

Onze websites hebben een SSL certificaat (slotje en https) waardoor alle gegevens welke door u verstuurd worden versleuteld over het internet gaan.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@service-slijterij.nl, of per post: Service Slijters, Pr. Beatrixplein 29, 2033 WC Haarlem.

U kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten.

Klacht inzake verwerking persoonsgegevens

In geval van een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@service-slijterij.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht mee te zenden. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Gebruik Cookies op onze website

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief van Service Slijters of Biervatenvoordeel.nl of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Service Slijters en Biervatenvoordeel.nl gebruiken daarvoor de diensten van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.

Gebruik social media buttons op onze website

De social media buttons op deze websites zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door Service Slijters en Biervatenvoordeel.nl geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Indien u bepaalde cookies wilt weigeren op onze website kunt u op de knop Instellingen klikken op onze cookiewall en op de pagina Cookie instellingen de cookies per groep (Youtube video’s, Statistieken, Social Media, aan of uit vinken).

Hoe kan u het plaatsen van cookies weigeren?

Indien u bepaalde cookies wilt weigeren op onze website kunt u op de knop Instellingen klikken op onze cookiewall en op de pagina Cookie instellingen de cookies per groep (Youtube video’s, Statistieken, Social Media, aan of uit vinken).

Browser instellingen en verwijderen van Cookies.

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kan opslaan, dan kunt u uw browserinstellingen daarop aanpassen. In dat geval krijgt u een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn ook verwijderen. De door u gegeven toestemming aan Service Slijters en Biervatenvoordeel.nl voor het plaatsen en uitlezen van cookies kunt u bovendien te allen tijde intrekken door uw browserinstellingen daarop aan te passen, zodanig dat uw browser geen cookies accepteert en/of door alle reeds in uw browser geplaatste cookies te verwijderen. Dit kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van onze website niet goed meer werken.

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox

Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Chrome

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari

Klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar “Privacy” en klik op “Remove All Website Data”. Je kunt ook op “Details” klikken en geselecteerde gegevens verwijderen.

Varia / wijzigingen

Indien u de nieuwsbrief van Service Slijters of Biervatenvoordeel.nl niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Service Slijters of Biervatenvoordeel.nl door een email te sturen via info@service-slijterij.nl, met het verzoek om van de mailinglist te worden verwijderd.

Service Slijters en Biervatenvoordeel.nl behouden zich het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contact met Service Slijters en Biervatenvoordeel.nl

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

Email: info@service-slijterij.nl
Per post: Service Slijters, Pr. Beatrixplein 29, 2033 WC Haarlem.
Telefonisch: 023-533 34 82.